މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފައިނު ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާއެއްގެ ތެރެއިން

ފައިނު ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސްގެ މަގާމަށް މެންބަރަކު ކުރިމަތިނުލުމުން އިތުރު ޖަލްސާއަކަށް

ފައިނު ކައުންސިލްގެ ހުސްވެފައިވާ ނައިބު ރައީސް ކަމުގެ މަގާމަށް މެންބަރަކު ކުރިމަތިނުލުމުން އިތުރު ޖަލްސާއަކަށް މައްސަލަ އެޖެންޑާކުރަން ނިންމައިފިއެވެ.

މި މަގާމުގައި ކުރިން ހުންނެވީ މުޙައްމަދު ފައިޞަލްއެވެ. ނަމަވެސް، 4 އޮކްޓޯބަރ 2023 ވަނަ ދުވަހު ނާއިބު ރައީސްކަމުގެ މަގާމުން އޭނާ ވަނީ އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައެވެ. 

އޭނާ އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައިވަނީ ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަޝްރަހަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލާއި ގުޅިގެންނާއި އަމިއްލަ ބައެއް ސަބަބުތަކާހުރެ މިވަގުތު އެންމެ ރަނގަޅުވާނީ އެގޮތް ކަމަށް ދެކޭތީ ކަމަށް ވިދާޅުވެއެވެ.

މުޙައްމަދު ފައިޞަލް އިސްތިއުފާ ދެއްވުމާއި ގުޅިގެން ނައިބު ރައީސެއް ހޮވުމަށް މިރޭ ވަނީ ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާއެއް ބާއްވާފައެވެ. 

ޖަލްސާއަށްފަހު ކައުންސިލްގެ ރައީސް މޫސާ ޢުމަރުމަނިކު ފައިނު އޮންލައިންއަށް ވިދާޅުވީ، މިރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ނައިބުގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލުމުން އެއްވެސް މެންބަރަކު ކުރިމަތިލާފައި ނުވާކަމަށެވެ. 

އެހެންކަމުން، އެ ނައިބަކު ހޮވުން ދެން އަންނަ ޖަލްސާއަކަށް އެޖެންޑާ ކުރުމަށް މިރޭގެ ޖަލްސާ ކުރުކޮށްލާފައިވާކަމަށް މޫސަ ވިދާޅުވިއެވެ.

ފައިނު ކައުންސިލް އިންތިހާބުވީއިރު އެންމެ ފުރަތަމަ ތިއްބަވަނީ އެމްޑީޕީގެ 3 ކައުންސިލަރުންނާއި ޕީޕީއެމްގެ 2 ކައުންސިލަރުންނެވެ. ނަމަވެސް، އެމްޑީޕީގެ ކައުންސިލަރ ޙަސަން ވަޙީދު ޑިމޮކްރެޓްސްއަށް ބަދަލުވުމާއި ގުޅިގެން އެމްޑީޕީއަށް ވަނީ ކައުންސިލްގެ މެޖޯރިޓީ ގެއްލިފައެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
100%
ރުޅިއައި

1 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ޒުވާނުން 7 months ago

ޒުވާނުންގެ ކައުންސިލަށް މިވީ ކިހިނެއް

ރައްދު

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ