މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރުމުގެ ތެރެއިން

ފައިނު ޔޫތު ސެންޓަރު އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ބަޔަކާއި ހަވާލުކޮށްފި

ފައިނުގައި ސަރުކާރުން އެޅުމަށް ނިންމާފައިވާ ޔޫތު ސެންޓަރު އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.

މި މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ފައިނަށް ނިސްބަތްވާ ކުންފުންޏެއްކަމަށްވާ މަނިކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއެވެ. 

ފައިނު ކައުންސިލުން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި މި މަޝްރޫއުގެ އަގަކީ 4.6 މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ. 

މި އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ވެސް މިކަމަށް ފައިސާ ހިމަނާފައިވާއިރު ކުރިއަށްއޮތް 2024 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބަޖެޓުގައި ވެސް ވަނީ ފައިސާ ހިމަނާފައެވެ. 

ފައިނުގައި ވެސް އިމާރާތް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މި ފަހުން ސަރުކާރުން ރަށްރަށުގައި އިމާރާތްކުރާކަހަލަ ޔޫތު ސެންޓަރެކެވެ. އެތަނުގައި އިންޑޯރ ކުޅިވަރުތަކަށް ހާއްސަ ވަސީލަތްތައް ވެސް ގާއިމް ކޮށްފައި ހުންނާނެއެވެ.

މި ޕްރޮޖެކްޓަކީ ޔޫތު މިނިސްޓްރީން ފައިނު ކައުންސިލާއި ހަވާލުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރޮޖެކްޓެކެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ