މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
މީގެކުރިން ފައިނު ކައުންސިލުން ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެއްގެ ތެރެއިން

ފައިނު ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލު ކުރަނީ

ރ. ފައިނު ކައުންސިލުން ރަށުގެ ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރުމަށް ޖަލްސާއެއް ބާއްވަން ހަމަޖައްސާ އެކަން އިއުލާނު ކޮށްފިއެވެ.

ފައިނު ކައުންސިލުން ކޮށްފައިވާ އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، މި ބައްދަލުވުން އޮންނާނީ މި ފެށޭ ޑިސެންބަރު މަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭގަނޑު 8:30 ގައި ފައިނު ދަތުރުވެރިންގެ ހިޔާގައި ކަމަށެވެ. 

މި ބައްދަލުވުމުގައި އެޖެންޑާގެ ގޮތުގައި ހިމަނާފައިވަނީ އެންމެ ކަމެކެވެ. އެއީ ރަށުގެ ރުއްގަހުގެ މައްސަލައަށް ހައްލެއް ހޯދުމަށް ކައުންސިލުން އަމިއްލަ ފަރާތަކާއި ހަވާލު ކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާ، އުސޫލެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ރައްޔިތުންގެ މަޝްވަރާ އެކަމަށް ހޯދުމެވެ. 

ފައިނު ކައުންސިލުން މީގެ ކުރިން ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި، ފައިނުގައި އެކި ފަރާތްތަކުން އެކި ދުވަސްވަރު އިންދާފައިވާ ރުއްގަހުގެ މިލްކުވެރިކަމާއި ގުޅޭ މައްސަލަތައް ހައްލު ކުރުމަށް އެކަމަށް ހާއްސަ އުސޫލެއް ހެދުމަށް ހަވާލު ކޮށްފައިވަނީ އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ އިކިއުޓީ ޗެމްބަރސްއާއެވެ. އެ ކުންފުނީގެ ލޯޔަރުން މީގެ ކުރިންވަނީ ފައިނަށް ވަޑައިގެން ރަށުގެ އެކި ފަރާތްތަކާއި ރަށުގައި ގިނަދުވަހު ހިދުމަތްކުރި ފަރާތްތަކާއި އެކު ވެސް ބައްދަލުވުންތަކެއް ބާއްވާ ހާލަތު ދިރާސާ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައެވެ. 

ފައިނަކީ ވައު ބޮޑު ރަށެއްކަމުން، އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ ރުއްގަސް ގިނަ އަދަދަކަށް އިންދާފައިވާ ރަށެކެވެ. ނަމަވެސް، ގާނޫނުތަކުގައި ބުނާގޮތާއި ހިލާފަށް އިންދާފައިވާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ރުއްގަސް ހުރެއެވެ. އޭގެ ސަބަބުން މިލްކުވެރިކަން ސާބިތު ކުރުމާއި އެތަކެއްޗަށް ބަދަލު ދިނުމުގައި ވަނީ އެކި ދަތިތަކާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

100%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ