މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41

ފައިނު އެފްސީގެ ސަޕޯޓަރުންގެ ޖާޒީއަށް ޕްރީ އޯޑަރ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު މިރެއަށް ހަމަވަނީ

މިމަހު ފަށާ ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް މުބާރާތުގައި ފައިނުން ބައިވެރިވާ ފައިނު އެފްސީގެ ސަޕޯޓަރުންނަށް ހާއްސަކޮށްފައިވާ ޖާޒީއަށް ޕްރީ އޯޑަރ ކުރުމުގެ ސުންގަޑި މިރެއަށް ހަމަވާނެއެވެ.

ހުދު އަދި ރަތް މި ދެކުލައިން މިފަހަރުގެ ޖާޒީއަށް އޯޑަރު ކުރެވޭގޮތް ހަމަޖައްސާފައިވާއިރު، ޖާޒީއެއްގެ އަގަކީ 280 ރުފިޔާއެވެ. 

ފައިނު އެފްސީގެ މެނޭޖުމަންޓުން ބުނެފައިވަނީ، ޖާޒީއަށް އޯޑަރ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު މިރޭގެ 10:00 އަށް ހަމަވާނެ ކަމަށެވެ. 

އެހެންކަމުން އެކަމަށް ހާއްސަ ކޮށްފައިވާ ގޫގުލް ފޯމް މެދުވެރިކޮށް އޯޑަރ ކުރަމުން ގެންދިޔުމަށް މެނޭޖުމަންޓުން އެދެއެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ