މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފޮޓޯ: ގޯލްޑަން

​ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގެ ރ. އަތޮޅުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ދުވާފަރުން ހޯދައިފި

މިހާރު ކުރިއަށްދާ ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖު 2024 ގައި ރ. އަތޮޅުގެ އެންމެ މޮޅު ޓީމް ހޮވުމަށް މިރޭ ކުޅުނު ފައިނަލް މެޗް ދުވާފަރުން ކާމިޔާބުކޮށް އަތޮޅު ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފިއެވެ.

މިރޭ ހުޅުމާލޭ ފުޓްސަލް ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗްގައި ދުވާފަރުން ބައްދަލުކުރީ އަލިފުއްޓާއެވެ.

މި މެޗް ދުވާފަރުން ކާމިޔާބުކުރީ 3 - 0 އިންނެވެ. 

މި މެޗްގައި ދުވާފަރުން ގޯލްތައް ޖެހީ ރޮނާ އަދި އިސްމާއީލް އީސައެވެ.

ފާހަގަކޮށްލެވޭ ގޮތުގައި މި މުބާރާތުގައި މިދިޔަ އަހަރުގެ ރ. އަތޮޅު ޗެމްޕިއަންއަކީ އިނގުރައިދޫއެވެ. ނަމަވެސް އޭގެ ކުރިން 2016 އަދި 2022 ވަނަ އަހަރު ދުވާފަރުން ވަނީ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދާފައެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ