މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފޮޓޯ: ވަގުތު

ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގެ ޒޯން 2 ގެ ޗެމްޕިއަންކަން ދުވާފަރުން ހޯދައިފި

މިހާރު ކުރިއަށްދާ ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގެ ޒޯން 2 ގެ ޗެމްޕިއަންކަން ރ. ދުވާފަރުން ހޯދައިފިއެވެ.

ދުވާފަރުން ޒޯން 2 ގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ މިރޭ ކެނދިކުޅުދޫ އާއި ބައްދަލުކުރި މެޗް 4 – 1 އިން ކާމިޔާބު ކޮށްގެނެވެ. 
 
މިރޭގެ މެޗުގައި ދުވާފަރަށް ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖަހައިދިނީ އެ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިޔާ އިސްމާއިލް އީސާ މެސީއެވެ. ދެވަނަ ހާފު ފެށިގެން މެޗުގެ ލީޑު ފުޅާކޮށް އަނެއްކާވެސް ދުވާފަރަށް ދެވަނަ ގޯލު ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ އެ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިޔާ އިލްޔަސައުއެވެ. އިލްޔަސައުގެ ގޯލަށްފަހު ކެނދިކުޅުދޫން ވަނީ ގޯލެއް ޖަހާފައެވެ.
 
ކެނދިކުޅުދޫގެ ގޯލަށްފަހު ދެ ޓީމުންވެސް ރަނގަޅު އެޓޭކްތަކެއް ކުރަމުންދަނިކޮށް ދުވާފަރުގެ ތިންވަނަ ގޯލު އަނެއްކާވެސް އެ ޓީމުގެ މެސީ ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ބަދަލަކަށް އެރިތާ އިރުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައެވެ. ދުވާފަރުގެ ފަހު ގޯލު މެޗުގެ އެންމެ ފަހު ސިކުންތުގައި ކާމިޔާބުކޮށް 4-1 ން ދުވާފަރަށް ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިދިނީ އެ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން އަދި މިރޭ ރަނގަޅު ކުޅުމެއް ދައްކާފައިވާ ޝަންޓޭއެވެ. 
 
މި މެޗުގެ މޭން އޮފް ދި މެޗަށް ހޮވިފައިވަނީ އިސްމާއިލް އިސާ (މެސީ) އެވެ. އަދި ޒޯންގެ ޓޮޕް ސްކޯރާއަށް ހޮވިފައިވަނީ ދުވާފަރުގެ ކުޅުންތެރިޔާ ޝަންޓޭ އާއި ކެނދިކޮޅުދޫ ކުޅުންތެރިޔާ އައްޒާމެވެ. ޒޯންގެ އެންމެ މޮޅުކުޅުންތެރިޔާއަކަށްވެސް ހޮވިފައިވަނީ ދުވާފަރުގެ ކުޅުންތެރިޔާ މުޙައްމަދު އިޝާމްއެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

100%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ