މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ހުސައިން ނާސިފް

ހާފިޒުން ގެނައުމަށް ރ. އަތޮޅުގެ ރަށްރަށަށް އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ހާއްސަ އެހީއެއް

ރަމަޟާން މަހު ރ. އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ މިސްކިތްތަކުގައި ހިފުޒުކޮށް ތަރާވީހް ނަމާދު ކުރުމަށްޓަކައި ކައުންސިލްތަކުން ހާފިޒުން ގެނައުމަށް ރ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން ބޮޑު އެހީތެރިކަމެއް ދީފިއެވެ.

އެ ކައުންސިލުން މިއަދު ބުނީ، ރަމަޟާން މަހާއި ގުޅުވައިގެން ރ. އަތޮޅުގެ ކައުންސިލްތަކުގެ ތެރެއިން ހިފުޒުކޮށް ތަރާވީހް ނަމާދުކުރާ ރަށްރަށުގައި އެކަމަށް ގެންނަ ހާފިޒުގެ ހަރަދުތައް ހަމަޖެއްސުމަށް އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން ކޮންމެ ރަށަކަށް 26،035 ރުފިޔާ ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ. 

އަތޮޅުގައި 15 ރަށް އޮންނައިރު ހުރިހާ ރަށަކަށް އަތޮޅު ކައުންސިލުން މިކަމުގައި ކުރާ ހަރަދު 390،525 ރުފިޔާއަށް އަރައެވެ. 

އެ ކައުންސިލުން ބުނީ މިއީ ރަމަޟާން މަހު ރައްޔިތުންގެ ހިތްތަކުގައި ދީނީ ރޫހު އާލާކުރުމަށް ކައުންސިލްތަކުން ކުރަމުން ގެންދާ މަސައްކަތަށް އެހީތެރިކަން ދިނުމުގެ ގޮތުން ދޭ ފައިސާގެ އެހީތެރިކަމެއް ކަމަށެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

1 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

އުރޫ 2 months ago

ސާބަހޭ!ރ.އަތޮޅު ކައުންސިލުތެދެއްކެވި ނަމޫނާއަށް

ރައްދު

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ