މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:17
04:20
ފަތިސް
04:37
04:40
އިރުއަރާ
05:49
05:52
މެންދުރު
11:55
11:58
އަޞްރު
15:10
15:13
މަޣްރިބް
17:53
17:55
ޢިޝާ
19:05
19:07

އުތުރަށް ނެރެފައިވާ ވައިޓް އެލަރޓްގެ ވަގުތު އިތުރުކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ އުތުރަށް ނެރެފައިވާ ވައިޓް އެލަރޓްގެ ވަގުތު އިތުރު ކޮށްފިއެވެ. 

މޫސުމާއި ބެހޭ ޤައުމީ އިދާރާއިން ހާމަ ކުރައްވާފައިވާ ގޮތުގައި، މިރޭ 10 ން ފެށިގެން މިރޭ މެންދަމު 3 އާއި ހަމައަށް ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހުމާއިއެކު ގުގުރާނެ ކަމަށް ލަފާ ކުރާ ކަމަށެވެ. އަދި ވިލާގަނޑުގައި ގަޑިއަކު ގާތްގަނޑަކަށް 40 މޭލަށް ވައިޖެހޭނެކަމަށް ލަފާ ކުރެވޭ ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. 

ވައިޓް އެލަރޓް ނެރެފައިވަނީ ހދ އަތޮޅުން ބ އަތޮޅާއި ދެމެދުއެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ