މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:17
04:20
ފަތިސް
04:37
04:40
އިރުއަރާ
05:49
05:52
މެންދުރު
11:55
11:58
އަޞްރު
15:10
15:13
މަޣްރިބް
17:53
17:55
ޢިޝާ
19:05
19:07
ފޮޓޯ: އުމަރު އިބްރާހީމް މަނިކު

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ އެމް.ޑީ ފައިނަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަޙުމަދު ސައީދު މިއަދު ފައިނަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފިއެވެ. 

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ 8 ބޭފުޅުންގެ ޓީމެއް ހިމެނޭގޮތަށް މިއަދު ކުރެއްވި ޒިޔާރަތަކީ، އެކުންފުނީގެ ފަރާތުން ފައިނުގައި އިމާރާތް ކުރަމުން ގެންދާ އައު އިންޖީނުގޭގެ ޢިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދާގޮތް ބައްލަވާލެއްވުމަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅެކެވެ. 

އެމް.ޑީގެ މިދަތުރުފުޅުގައި މީދޫ، އިނގުރައިދޫ، ފައިނު އަދި ކިނޮޅަހަށް ޒިޔާރަތް ކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

2 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހަގުބެ 3 weeks ago

ތިޔަ އިމާރާތް ހަދަމުން ދަނީ އެންމެ ރަނގަޅަކަށް ނޫން. އިތުރަށް ބަލާ ހުއްޓުވަންޖެހޭ ކަންކަން އެބަހުރި

ރައްދު

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ފެންކަ 3 weeks ago

ބޮޑު ސިންގާ ބަނދަރެއް ހަދަން ދޮޅު އަހަރު. އިންޖީނުގެއެއް އަޅާލަންވެސް ދޮޅު އަހަރު. ސަޅި

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ