މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ރ. ކިނޮޅަހުގެ ކަރަންޓްގެ ހިދުމަތް ރަނގަޅު ކުރުމުގެ ގޮތުން، އެރަށަށް ގެނައި ޖަނަރޭޓަރު އިންސްޓޯލްކޮށްފިއެވެ. އެ ރަށުން މައުލޫމާތު ދިން ގޮތުގައި، ކަރަންޓް ބޭނުންކުރާ މިންވަރު އިތުރުވެފައިވާތީ ހާއްސަކޮށް ކުރިޔަށް އޮތް ރަމަޟާން މަހު މެދުނުކެނޑި ކަރަންޓުގެ ހިދުމަތް ދިނުމަށްޓަކައި ފަހުން ގެނެވުނު 400 ކިލޯވޯޓުގެ ޖަނަރޭޓަރުން ވަރަށް ބޮޑު ފަސޭހައެއް ލިބިގެން ދާނެކަމަށެވެ. އެ ރަށަށް ގެނައި 400 ކިލޯވޯޓުގެ ކަނަރޭޓަރު އިންސްޓޯލްކޮށް ނިންމާލުމަށްފަހު މިއަދު ވަނީ މުޅި ރަށަށް...
ފެނަކަ ފައިނު ބްރާންޗުން އިތުރު ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތަކެއް ހުޅުވާލައިފިއެވެ. އިއްޔެ އަލަށް ހުޅުވާލި ވަޒީފާތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ، ޓެކްނިކަލް މެއިންޓެނެންސް އެންޑް ޕަވަރ ޕްލާންޓް ޑިއުޓީ އަށް 2 ޓެކްނީޝަނުން، ޔުޓިލިޓީ ސަރވިސަސް / ވޯޓަރ އަށް 4 ޓެކްނީޝަނުން އަދި ޔުޓިލިޓީ ސަރވިސަސް / ސްވަރޭޖް އަށް 1 ޓެކްނީޝަންގެ ވަޒީފާއެވެ. މި މަގާމުތަކަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 13 ޖަނަވަރީ 2022 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 15:00 ގެ ކުރިން ފެނަކައަށް ނުވަތަ އީމެއިލްއަށް އެޕްލިކޭޝަން...
ފެނަކަ ފައިނު ބްރާންޗަށް ސްޕަވައިޒަރެއްގެ މަގާމަށް މީހަކު ހޯދަން އިއުލާން ކޮށްފިއެވެ. ފެނަކައިން މިއަދު ކުރި އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، އެ މަޤާމުގެ އަސާސީ މުސާރައަކީ، 3،570 ރުފިޔާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ސަރވިސް އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި މުސާރައިގެ 30 އިންސައްތަ، ހާޒިރީ އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި މުސާރައިގެ 20 އިންސައްތަ އަދި އިތުރު ގަޑީގެ ފައިސާގެ ގޮތުގައި މުސާރައިގެ 50 އިންސައްތަ ލިބޭނެކަމަށް އިއުލާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ. މި މަގާމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 2021 ނޮވެންބަރު...