މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:17
04:20
ފަތިސް
04:37
04:40
އިރުއަރާ
05:49
05:52
މެންދުރު
11:55
11:58
އަޞްރު
15:10
15:13
މަޣްރިބް
17:53
17:55
ޢިޝާ
19:05
19:07
ފޮޓޯ: ވާދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒު

ވާދޫގައި ހޯމް ކަރަންޓީންގައި ތިބި ބަޔަކު ކޮވިޑް19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ރ. ވާދޫގައި ހޯމް ކަރަންޓީންގައި ތިބި ބަޔަކު ކޮވިޑް19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ. 

ވާދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުން ވިދާޅުވެފައިވަނީ، ހޯމް ކަރަންޓީންގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުން، އިއްޔެ ސާމްޕަލް ނެގި 5 މީހުންގެ ތެރެއިން 4 މީހަކު ކޮވިޑް19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައީވާ ކަމަށެވެ. 

މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ޕޮޒިޓިވްވި ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި 2 މަހުގެ ތުއްތު ކުއްޖަކު ހިމެނެއެވެ. ނަމަވެސް މި ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހައި ރިސްކް މީހަކު ނެތް ކަމަށާއި އަދި މި ފަރާތްތަކާއި އިތުރު ބަޔަކު ކޮންޓެކްޓް ނުވާކަން ވަނީ ޔަޤީން ކުރެވިފައެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ