މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:19
04:24
ފަތިސް
04:39
04:44
އިރުއަރާ
05:55
06:00
މެންދުރު
11:58
12:01
އަޞްރު
15:19
15:20
މަޣްރިބް
17:53
17:54
ޢިޝާ
19:10
19:10
ފޮޓޯ: އުއްމީދު

އުއްމީދު ޖަމްޢިއްޔާއިން ރ. މީދޫގައި ސްޕޯޓްސް އެކަޑަމީއެއް

ރ. މީދޫގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ޖަމްޢިއްޔާއެއް ކަމަށްވާ އުއްމީދު ޖަމްޢިއްޔާގެ ފަރާތުން އެރަށުގައި ސްޕޯޓްސް އެކަޑަމީއެއް ހުޅުވަން ނިންމައިފިއެވެ.

މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ފުޓުބޯޅަ، ނެޓްބޯޅަ، ފުޓްސަލް، ހޭންޑްބޯލް، ވޮލީ، ބެޑްމިންޓަން އަދި ޕީ.އީ ދަސްކޮށްދޭ ގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މި އެކަޑަމީގައި 16 އަހަރުން ދަށުގެ ހުރިހާ ކުދިންނަށްްވެސް ބައިވެރި ވެވޭނެއެވެ. 

މި އެކަޑަމީ ހުޅުވުމުގެ މަޤުސަދުގެ ގޮތުގައި އެޖަމްޢިއްޔާއިން ބުނަނީ، ރަށުގެ ކުދިންނަށް އެކިއެކި ކުޅިވަރުތަކުގެ އަސާސީ ހުނަރުތައް ތަަރައްޤީ ކޮށްދިނުމާއި އެކުދިންނަށް ކުޅިވަރު ކުޅެވޭނެ މާހައުލެއް ޤާއިމް ކޮށްދިނުމާއި ތަމްރީން ކުރެވިފައިވާ ކޯޗުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ކުދިންގެ ހުނަރު ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހޯދާދިނުމެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

25%
އުފާވި
25%
ދެރަވި
25%
ހިނިއައި
25%
ރުޅިއައި

ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ