މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:19
04:24
ފަތިސް
04:39
04:44
އިރުއަރާ
05:55
06:00
މެންދުރު
11:58
12:01
އަޞްރު
15:19
15:20
މަޣްރިބް
17:53
17:54
ޢިޝާ
19:10
19:10
ފޮޓޯ: މީސްމީޑިއާ

އަރާފޭބޭ ގޮތަށް މަޑުއްވަރީ ބަނދަރުގެ ބޭރު ތޮށި ބަދަލު ކުރުމަކީ ރައްޔިތުންގެ އެދުމެއް

އަރާފޭބޭ ގޮތަށް މަޑުއްވަރީ ބަނދަރުގެ ބޭރު ތޮށި ބަދަލު ކުރުމަކީ ރައްޔިތުންގެ ގިނަ ބައެއްގެ އެދުމެއްކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އާދަމް ޝަރީފް ޢުމަރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފް ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި މިކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން ވަނީ ހިއްސާ ކުރައްވާފައެވެ. މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފްގެ ޓްވީޓްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ، "ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ފަދަ ބަނދަރެއް" ހައްދަވައި ދެއްވާނެ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މިހާރު ހަދަމުންދާ ބަނދަރުގެ ބޭރު ތޮށި އަރާފޭބޭ ގޮތަށް ހަދައިދިނުމަކީ ރައްޔިތުންގެ ގިނަ ބަޔަކު އެދޭ ގޮތް ކަމަށާއި މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓަރ އަސްލަމް ވިދާޅުވަނީ އެކަމަށް ޑިސްކަސް ކުރަމުން ދާ ކަމަށް ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް، އަދިވެސް ގޮތެއް ނުނިމޭ ކަމުގެ ކަނބޮޑުވުން މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފް ވަނީ ފާޅު ކުރައްވާފައެވެ. 

މަޑުއްވަރީ އަކީ މަސްވެރިކަމަށް މަޝްހޫރު ރަށެކެވެ. އަދި ގިނަ ޢަދަދެއްގެ އޮޑިދޯނިފަހަރު ގެންގުޅޭ ރަށެއްކަމުން ބަނދަރުގެ ޖާގައިގެ ދަތިކަން ވަރަށް ބޮަޑަށް ދިމާވެފައިވާ ރަށެކެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

1 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

މީހާ 3 weeks ago

އަރާ ފޭބޭ ގޮތަށް މުޅި ރަށުގެ ގޮނޑުދޮށް ވަށައިގެން ހިލަ އޮއްސީމަ ހުންނާނީ ރަނގަޅަށް

ރައްދު

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ