މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:45
04:49
ފަތިސް
05:05
05:09
އިރުއަރާ
06:19
06:23
މެންދުރު
12:23
12:26
އަޞްރު
15:42
15:45
މަޣްރިބް
18:19
18:20
ޢިޝާ
19:34
19:35
ފޮޓޯ: ފައިނު ޕީޕީއެމް ގޮފި

ރައީސް ޔާމީން މިނިވަން ކުރުމަށް ގޮވާލާ ފައިނުގައިވެސް އެއްވުމެއް ބާއްވައިފި

ރައީސް ޔާމީން މިނިވަން ކުރުމަށް ގޮވާލާ ފައިނުގައިވެސް އެއްވުމެއް ބާއްވައިފިއެވެ.

މިއަދު މެންދުރުފަހު ފައިނު ބަނދަރު ސަރަޙައްދުގައި ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ މި އެއްވުމުގައި ޕީ.ޕީ.އެމްއަށް ސަޕޯޓްކުރާ ފައިނުގެ ގިނަ ބަޔަކު ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. މި އެއްވުމުގައި ރައީސް ޔާމީން ޖަލުން މިނިވަން ކުރުމަށް ގޮވާލާ އެކި ޝިއާރުތައް ލިޔެފައިވާ ބޯޑުތައްވެސް ބައިވެރިން ބޭނުންކޮށްފައި ވެއެވެ.
އެއްވުމުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: ފައިނު ޕީ.ޕީ.އެމް ގޮފި
ރައީސް ޔާމީން ޖަލަށްލުމަށް ހުކުމް ކުރިތާ އަހަރެއް ވުމާއި ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި މިއަދު ދަނީ އެއްވުންތައް ބާއްވަމުންނެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

33%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
33%
ހިނިއައި
33%
ރުޅިއައި

ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ