މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:42
04:47
ފަތިސް
05:02
05:07
އިރުއަރާ
06:17
06:22
މެންދުރު
12:21
12:24
އަޞްރު
15:40
15:43
މަޣްރިބް
18:16
18:17
ޢިޝާ
19:32
19:33
ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ޒިޔާދު

ސީ.ވައި.އެސް ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް: މިއެސްޓަރ އާއި ޑަވް ފައިނަލަށް

ސީ.ވައި.އެސް ފުޓްސަލް ޗެލެންޖްގެ ފައިނަލަށް މިއެސްޓަރ އާއި ޑަވް ދަތުރުކޮށްފިއެވެ.

ރޭ ކުޅުނު މި މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލްގެ ފުރަތަމަ މެޗްގައި ބައްދަލުކުރީ، ސްޓްރައިކަރސް އާއި ޑަވްއެވެ. ޑަވް ފައިނަލަށް ގޮސްފައިވަނީ މި މެޗް 2 - 1 ން ކާމިޔާބުކޮށްގެނެވެ. މި މެޗްގެ މޭން އޮފް ދަ މެޗްގެ މަޤާމް ހޯދީ ޑަވްގެ އަޙުމަދު ސަމާޙެވެ. 

ރޭ ކުޅުނު ސެމީ ފައިނަލްގެ ދެވަނަ މެޗްގައި ބައްދަލުކުރީ، ކާނިވަރސް އާއި މިއެސްޓަރއެވެ. މި މެޗް 4 - 1 ން ކާމިޔާބު ކޮށްފައިވަނީ، މިއެސްޓަރއިންނެވެ. މި މެޗްގެ މޭން އޮފް ދަ މެޗްގެ މަޤާމަށް ހޮވިފައިވަނީ، މިއެސްޓަރގެ މަމްދޫހް ޢަބްދުލް ޤާދިރެވެ. 

މި މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗް އޮންނާނީ މާދަމާ ރެއެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ