މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:42
04:47
ފަތިސް
05:02
05:07
އިރުއަރާ
06:17
06:22
މެންދުރު
12:21
12:24
އަޞްރު
15:40
15:43
މަޣްރިބް
18:16
18:17
ޢިޝާ
19:32
19:33
ފޮޓޯ: ސަން

"ސިހުރާއި ޝަރުޢީ ރުޤްޔާ" މިނަމުގައި ރ. މީދޫގައި މިރޭ ޚާއްޞަ ދަރުހެއް

"ސިހުރާއި ޝަރުޢީ ރުޤްޔާ" މިނަމުގައި ރ. މީދޫގައި މިރޭ ޚާއްޞަ ދަރުހެއް ކުރިޔަށް ގެންދާގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ.

ރ. މީދޫ، އުންމީދު ޖަމްޢިއްޔާ، ޖަމްޢިއްޔަތުއް ޞަލާޙް އަދި މީދޫ އެކުވެރި ކުލަބް ގުޅިގެން އިންތިޒާމް ކުރާ މި ދަރުސް ދެއްވާނީ، އައްޝެއިޚް އަޙުމަދު ސަމީރު އިބްރާހީމްއެވެ. މި ޚާއްޞަ މަޢުޟޫއަށް ކުރިޔަށް ގެންދާ މި ދަރުސް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ، މިރޭ 8:30 ގައެވެ. ދަރުސް އޮންނާނީ، ރ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ގޯތިތެރޭގައެވެ. 

މި ދަރުސް އުންމީދު ޖަމްޢިއްޔާ، ޖަމްޢިއްޔަތުއް ޞަލާޙް އަދި މީދޫ އެކުވެރި ކުލަބުގެ ފޭސްބޫކް ޕޭޖުން ވަގުތުން ދެއްކުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

100%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ