މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:42
04:47
ފަތިސް
05:02
05:07
އިރުއަރާ
06:17
06:22
މެންދުރު
12:21
12:24
އަޞްރު
15:40
15:43
މަޣްރިބް
18:16
18:17
ޢިޝާ
19:32
19:33
ފޮޓޯ: އިންޓަނެޓް

މިރޭ 11:30 އާާާާއި ހަމައަށް ރ. އަތޮޅުން އދ. އަތޮޅަށް ރީނދޫ އެލަރޓް ނެރެފި

މޫސުން ގޯސްވާނެކަމަށް ލަފާކޮށް މިރޭ 8:30 ން 11:30 އަށް ރ. އަތޮޅުން އދ އަތޮަޅަށް ރީނދޫ އެލަރޓް ނެރެފިއެވެ.

މޫސުމާއި ބެހޭ ޤައުމީ އިދާރާއިން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި، މިރޭގެ 8:30 ން 11:30 އަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހި ގުގުރުން އެކަށީގެންވާ ކަމަށެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
100%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ