މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:42
04:47
ފަތިސް
05:02
05:07
އިރުއަރާ
06:17
06:22
މެންދުރު
12:21
12:24
އަޞްރު
15:40
15:43
މަޣްރިބް
18:16
18:17
ޢިޝާ
19:32
19:33
ފޮޓޯ: ނައުޝާދު

ފައިނުގައި ފަށާ ދަނޑުވެރިކަން ދަސްކޮށްދޭ ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

ފައިނުގައި ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދަނޑުވެރިކަން ދަސްކޮށްދޭ ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

ފައިނު ކައުންސިލުން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، މި ޕްރޮގްރާމަކީ ދަނޑުވެރިކަން ކުރާ ފަރާތްތަކާއި ދަނޑުވެރިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ޚާއްޞަ ކޮށްގެން ކުރިޔަށް ގެންދާ، ގޯތި ތެރޭގައި ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް ދަސްކޮށްދޭ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް ކަމަށެވެ. 

އެގްރިކަލްްޗަރ މިނިސްޓްރީ އާއި ފައިނު ކައުންސިލް ގުޅިގެން ކުރިޔަށް ގެންދާ މި ޕްރޮގްރާމް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ، 21 ޖަނަވަރީ 2021 ގައެވެ. 10 ދުވަހަށް ކުރިޔަށް ގެންދާ މި ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވުމަށް ނަން ނޯޓް ކުރުމުގެ ސުންގަޑި އަކީ، 14 ޖަނަވަރީ 2021 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހެވެ. 

ނަން ނޯޓް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ، އައިޑީކާޑް ކޮޕީ އާއިއެކު ފައިނު ކައުންސިލަށް ޒިޔާރަތް ކޮށްގެނެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

1 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހުސައިން 6 days ago

ދަނޑު ހައްދާ ބަޔަކަށް ކީއްކުރާ ތަމްރީނެއް

ރައްދު

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ