މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:28
04:29
ފަތިސް
04:48
04:49
އިރުއަރާ
06:00
06:01
މެންދުރު
12:11
12:14
އަޞްރު
15:17
15:18
މަޣްރިބް
18:15
18:18
ޢިޝާ
19:27
19:31
ފޮޓޯ: މީސްމީޑިއާ

ރަސްމާދޫ އާއި މާކުރަތުގެ ފެނުގެ ނިޒާމު ގާއިމްކުރުމަށް ސޮއިކޮށްފި

ޑިޒައިން އެންޑް ބިލްޑް އޫޞޫލުން ރ. އަތޮޅުގެ 2 ރަށެއްގެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމް ޤާއިމް ކުރުމަށް ސޮއި ކޮށްފިއެވެ.

މިއަދު ސޮއި ކޮށްފައިވަނީ ރަސްމާދޫގެ ފެނުގެ ނިޒާމާއި މާކުރަތުގެ ފެނުގެ ނިޒާމް ޤާއިމް ކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައެވެ. އެގޮތުން ރަސްމާދޫގެ ފެނުގެ ނިޒާމްގެ މަސައްކަތްތައް ހަވާލު ކޮށްފައިވަނީ މައިކްރޯން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއެވެ. މި ކުންފުންޏާ މި މަސައްކަތް ހަވާލު ކޮށްފައިވަނީ، 24،990358.86 ރުފިޔާއަށް 570 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތް ނިންމާ ގޮތަށެވެ.

މާކުރަތުގެ ފެނުގެ ނިޒާމްގެ މަސައްކަތްތައް ހަވާލު ކޮށްފައިވަނީ މާކެޓް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއެވެ. މި ކުންފުންޏާ މި މަސައްކަތް ހަވާލު ކޮށްފައިވަނީ، 31427728.00 ރުފިޔާއަށް 600 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތް ނިންމާ ގޮތަށެވެ. ފެނުގެ ނިޒާމް ޤާއިމް ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ، ސާވޭކުރުން، އީއައިއޭގެ މަސައްކަތް، ފެނުގެ ނިޒާމް ފަރުމާކުރުން، އާ.އޯ ޕްލާންޓާއި ސްޓޯރޭޖް ޓޭންކް ބެހެއްޓުން، ބްރައިން އައުޓް ފްލޯއެޅުން، އިދާރީ އޮފީސް ޤާއިމްކުރުން އަދި ގޭގެއަށް ފެނުގެ ކަނެކްޝަން ގުޅައިދިނުމެވެ. 

މި 2 ރަށާއިއެކު ސޮއިކުރި ޖުމުލަ 15 ރަށުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ޚަރަދު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުންނެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ