މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:28
04:29
ފަތިސް
04:48
04:49
އިރުއަރާ
06:00
06:01
މެންދުރު
12:11
12:14
އަޞްރު
15:17
15:18
މަޣްރިބް
18:15
18:18
ޢިޝާ
19:27
19:31

އުނގޫފާރު މޮނީޓަރިންގ އިން ނަގައިފި

  • އުނގޫފާރަށް ދަތުރުކުރި ބަޔަކު ރ. އަތޮޅުގެ 3 ރަށަކުން ޕޮޒިޓިވް ވެފައި
  • އުނގޫފާރުން ޕޮޓިވްވި ޢަދަދު ޖުމުލަ 7 ގައި
  • ގިނަ ބަޔަކު ދަތުރުކުރާ ރަށެއްކަމުން، މުޅި ރ. އަތޮޅު ބިރުވެެރިކަމެއްގައި
  • އަތޮޅުގެ ގިނަ ރަށްރަށުގައި ގިނަ ބަޔަކު ތިބީ ކަރަންޓީންގައި

އުނގޫފާރުން ކޮވިޑް19 އަށް ބަޔަކު ޕޮޒިޓިވް ވުމާއި ގުޅިގެން މުޅި ރ. އަތޮޅު އެލަރޓަށް އައިސްފައިވާއިރު، ކަން ހިނގަމުންދާ ގޮތުގެ އެންމެފަހުގެ މަޢުލޫމާތު މި ލައިވް ބްލޮގްގެ އެހީގައި ގެނެސްދެވޭތޯ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓީމުން މިގެންދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

17:13 3/04/2021 މަޑުއްވަރިވެސް މިހާރު ވަނީ މޮނިޓަރިންގ އިން ނަގާފައި (އިބްރާހިމް ފަހީމް/ޓެލެގްރާމް)

12:12 3/04/2021 އުނގޫފާރު މޮނިޓަރިން ޙާލަތުން ނަގައިފި (އިބްރާހިމް ފަހީމް/ޓެލެގްރާމް)

15:13 2/04/2021 ހުޅުދުއްފާރުން ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ޢަދަދު 7 އަރައިފި (އިބްރާހިމް ފަހީމް/ޓެލެގްރާމް)

20:32 27/03/2021

(އިބްރާހިމް ފަހީމް/ޓެލެގްރާމް)

16:50 27/03/2021

(އިބްރާހިމް ފަހީމް/ޓެލެގްރާމް)

18:53 26/03/2021 މިހާތަނަށް މީދޫން 103 މީހެއްގެ ސާމްޕަލް ނަގާފައިވޭ. ނަތީޖާ ލިބުނު 85 މީހުންވެސް ނެގެޓިވް (އިބްރާހިމް ފަހީމް/ޓެލެގްރާމް)

00:20 26/03/2021 އުނގޫފާރު ކްލަސްޓަރ އާއި ގުޅުންހުރި ދިއްފުށި ސްކޫލް ދަރިވަރުގެ ކުލާހުގެ 4 ކުއްޖަކުވެސް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ (އިބްރާހިމް ފަހީމް/ޓެލެގްރާމް)

00:10 26/03/2021

(އިބްރާހިމް ފަހީމް/ޓެލެގްރާމް)

00:46 25/03/2021 އެމަރުކަޒުން ބުނެފައިވާގޮތުގައި, ކޮވިޑް19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހާ ކިނޮޅަގައި މަޑުކޮށްފައިވާ ކަމަށް. މީގެ އިތުރުން, މަޑުއްވަރީން ޕޮޒިޓިވްވި މީހާއާއި ސީދާ ވައްދަލުވި މީހެއްގެ ސާމްޕަލްވެސް ކިނޮޅަހުން ނަގާފައިވާ ކަމަށް މަޢުލޫމާތު ދީފައިވޭ (އިބްރާހިމް ފަހީމް/ޓެލެގްރާމް)

00:44 25/03/2021 ނައިފަރުން ޕޮޒިޓިވްވި މީހާއާއި ސީދާ ބައްދަލުވި 31 މީހެއްގެ ސާމްޕަލް ނަގާފައިވާކަމަށް ކިނޮޅަހު ޞިއްޙީ މަރުކަޒުން ބުނެފި (އިބްރާހިމް ފަހީމް/ޓެލެގްރާމް)

21:46 24/03/2021 ނައިފަރުން އިތުރު މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެ ޖުމުލަ ޢަދަދު މިހާރުވަނީ 3 އަށް އަރާފައި (އިބްރާހިމް ފަހީމް/ޓެލެގްރާމް)

19:46 24/03/2021 އިނގުރައިދޫން މިހާތަނަށް 113 ސާމްޕަލް ނަގާފައިވޭ. އޭގެ ތެރެއިން ނަތީޖާ ލިބުނު 52 ސާމްޕަލްގެވެސް ނަތީޖާ ވަނީ ނެގެޓިވް ވެފައި. (އިބްރާހިމް ފަހީމް/ޓެލެގްރާމް)

18:24 24/03/2021 ނައިފަރުން އިތުރު މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ (އިބްރާހިމް ފަހީމް/ޓެލެގްރާމް)

16:06 24/03/2021 ރަސްމާދޫން މިހާތަނަށް 105 ސާމްޕަލެއް ނަގާފައިވޭ. އޭގެ ތެރެއިން ނަތީޖާ ލިބުނު 79 ސާމްޕަލްވެސް ވަނީ ނެގެޓިވް ވެފައި (އިބްރާހިމް ފަހީމް/ޓެލެގްރާމް)

16:01 24/03/2021 މީދޫއިން މިހާތަނަށް 96 ސާމްޕަލްއެއް ނަގާފައިވޭ، ނަތީޖާ ލިބުނު 47 ސާމްޕަލް ވަނީ ނެގެޓިވް ވެފައި (އިބްރާހިމް ފަހީމް/ޓެލެގްރާމް)

15:31 24/03/2021 އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮޕިޓަލްގައި ގާއިމްކުރެވިފައިވާ ހެލްޕް ލައިން މެދުވެރިކޮށް މިއަދުގެ މިހާތަނަށް އުނގޫފާރުގައި ކަރަންޓީނުގައި ވެފައިވާ 132 މީހުންނަށް ވަނީ ގުޅައި ހާލުބަލާފައި އަދި 3 ގެއެއްގައި ތިބި މީހުންނަށް ވަނީ މެޑިކަލް ސަޕޯޓް ފޯރުކޮށްދެވިފައި - އުނގޫފާރު ރިޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް (އިބްރާހިމް ފަހީމް/ޓެލެގްރާމް)

11:34 24/03/2021 ހުޅުދުއްފާރު ސްކޫލް ކިޔެވުން ބަންދުކޮށްފި (އިބްރާހިމް ފަހީމް/ޓެލެގްރާމް)

11:09 24/03/2021 އުނގޫފާރުގެ 36 ގެއެއް މިހާރު ވަނީ މޮނިޓަރިންއަށް ލާފައި (އިބްރާހިމް ފަހީމް/ޓެލެގްރާމް)

10:46 24/03/2021

(އިބްރާހިމް ފަހީމް/ޓެލެގްރާމް)

10:43 24/03/2021 އުނގޫފާރުން އިތުރު 32 ގެ މޮނީޓަރިންއަށް ލަނީ (ޢަބްދުލް ސަލާމް އިބްރާހީމް/ޓެލެގްރާމް)

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
100%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ