މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41

ހުޅުދުއްފާރުން ކޮވިޑް19 އަށް މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ހުޅުދުއްފާރުން ކޮވިޑް19 އަށް މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ.

ހުޅުދުއްފާރު ޞިއްޙީ މަރުކަޒުން މަޢުލޫމާތު ދެއްވި ގޮތުގައި، ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވަނީ ސްކޫލް ދަރިވަރެކެވެ. މި ކުއްޖާ ޕޮޒިޓިވްވިކަން އެނގިފައިވަނީ ފުލޫ ކްލިނިކަށް ދެއްކިއިރު ރޯގާގެ އަލާމާތްތައް ހުރުމުން މިމަހު 4 ވަނަ ދުވަހު ޓެސްޓް ކުރުމުން ކަމާއި، އަދި އެކުއްޖާގެ ޓެސްޓްގެ ނަތީޖާ މިރޭ ލިބުނުއިރު ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާކަން އެނގިފައިވާކަމަށް އެރަށު ޞިއްޙީ މަރުކަޒުން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ. 

ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާ ދަރިވަރުގެ ސާމްޕަލް ނެގުމަށްފަހު ސާމްޕަލް ނެގި ދުވަހުން ފެށިގެން ގޭގައި އެކަހެރި ކުރެވުނު ކަމަށާއި ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންގެ މަސައްކަތް މިހާރު ކުރިޔަށް ދާކަމަށް އެރަށު ޞިއްޙީ މަރުކަޒުން މަޢުލޫމާތު ދެއްވައެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
67%
ދެރަވި
17%
ހިނިއައި
17%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ