މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފޮޓޯ: މީސްމީޑިއާ

ހުޅުދުއްފާރުން އިތުރު 3 މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ހުޅުދުއްފާރުން އިތުރު 3 މީހަކު ކޮވިޑް19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ.

އެރަށު ޞިއްޙީ މަރުކަޒުން ވިދާޅުވީ، އެރަށުން އިތުރު 3 ފަރާތެއް ކޮވިޑް19އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާ ކަމަށާއި އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެކަކީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ޕޮޒިޓިވްވި ފަރާތާއި ޑައިރެކްޓް ކޮންޓެކްޓެއް ކަމަށެވެ. އަދި ދެން ޕޮޒިވްވި 2 މީހުނަކީ ފުލޫ ކުލިނިކަށް ދެއްކި 2 މީހެއް ކަމަށެވެ.

އެރަށުން ޕޮޒިޓިވް ކޭސްތަކެއް ފެނިފައިވާތީ ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީން މިހާރު ވަނީ އެރަށް މޮނިޓަރިންއަށް ލާފައެވެ. އަދި ޕޮޒިޓިވްވި މީހުނާއި ކޮންޓެކްޓްވި ފަރާތްތައް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ