މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41

40 ދުވަހަށްފަހު ފައިނު މޮނިޓަރިން ހާލަތުން ނަގައިފި

ފައިނު މޮނިޓަރިން ހާލަތުން ނަގައިފިއެވެ.

ފައިނު މޮނިޓަރިންއަށް ލާފައިވަނީ، ފުލޫ 2 ސާމްޕަލް ޕޮޒިޓިވް ވުމާއި ގުޅިގެން 6 ޖޫން 2021 ގައެވެ. 

40 ދުވަހަށްފަހު މޮނިޓަރިންގ އުވާލާފައި މިވަނީ، ބަލިފެތުރުނުތޯބެލުމަށް ނެގުނު ހުރިހާ ސާމްޕަލްތަކެއް ނެގެޓިވް ވުމާއި ގުޅިގެންނެވެ. 

މިއުނދަގޫ ހާލަތުން އަރައިގަތުމަށް ފައިނު ކައުންސިލާއި، ޓާސްކްފޯސްއާއި، އެންމެހައި ރައްޔިތުން އަދި ވަކިން ޙާއްސަކޮށް ފައިނު ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގައި މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވި އެންމެހައި ބޭފުޅުންނަށް ފައިނު އޮންލައިން ޓީމްގެ ފަރާތުން ޝުކުރު ދައްނަވަމެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

1 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

އުފާ 1 year ago

އަލްހަމްދު ލިއްﷲ

ރައްދު

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ