މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފޮޓޯ: ޝާމިލް

ފައިނުގައި މިފަހަރުގެ ޢީދު ނަމާދު އޮންނާނީ މައިދާނުގައި

ފައިނުގައި މިއަހަރުގެ އަޟްޙާ ޢީދު ނަމާދު މައިދާނުގައި ކުރާގޮތަށް ކައުންސިލުން ނިންމައިފިއެވެ.

ފައިނު ކައުންސިލުން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، މިއަހަރުގެ އަޟްހާ ޢީދު ނަމާދުކުރުން މޫސުން ތަންދޭނަމަ މިރަށު ފްޓްޝަލް ދަނޑުގައި ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން، ޢީދު ނަމާދަށް ދާ އެންމެހައި ފަރާތްތަކުން ގެއިން ވުޟޫޢުކޮށްގެން ދިޔުމަށާއި، މާސްކު އެޅުމަށާއި، މުސައްލަ ހިފައިގެން ގެންދިޔުމަށް ކައުންސިލުންވަނީ އެދިފައެވެ. 

މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން، ފައިނު ކަންސިލްގެ ރައީސް މޫސާ ޢުމަރު މަނިކު ވިދާޅުވީ، މި ފަހަރުގެ ޢީދު ނަމާދު މައިދާނުގައި ކުރަން ނިންމީ، ޢީދު ނަމާދު ފަދަ ނަމާދުތައް މައިދާނުގައި ކުރުމަކީ ސުންނަތް ގޮތް ކަމަށާްވެފައި އެގޮތަށް އެކަން ކުރުމަށް ޢިލްމުވެރިންވެސް ލަފާ ދެއްވާތީ ކަމަށެވެ.

ފާހަގަކޮށްލެވޭ ގޮތުގައި މިއީ، ފައިނުގައި މައިދާނުގައި ޢީދު ނަމާދު ކުރާ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

1 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހެހެ 5 days ago

ސަޅި

ރައްދު

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ