މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ބެރިޔަންފަރުގައި އެއަރޕޯޓު އެޅުމަށް 6 ކައުންސިލަކުން ރައީސްއަށް ޕެޓިޝަނެއް ހުށަހަޅައިފި

ރ. އަތޮޅުގެ ދެކުނު ބިތުގައި އެޅުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވަޢުދުވެވަޑައިގެން އެއަރޕޯޓު، ރ. އަތޮޅުގައި އޮންނަ ބެރިޔަންފަރުގައި އަޅާގޮތަށް ނިންމަވައިދެއްވުމަށް ގޮވާލާ، ރ. އަތޮޅު ދެކުނު ބިތުގެ 6 ކައުންސިލަކުން ޕެޓިޝަން ތައްޔާރުކޮށް ރައީސް ޞާލިޙަށް އަރުވައިފިއެވެ.

ޕެޓިޝަންގައި ސޮއި ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވެލައްވާ ކިނޮޅަހު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު ޙުސައިން ފައިނު އޮންލައިންއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ވިދާޅުވީ، މި ޕެޓިޝަންގައި ސޮއި ކޮށްފައިވާ ކައުންސިލްތަކަކީ، މީދޫ، ފައިނު، ކިނޮޅަސް، ރަސްމާދޫ، އިންނަމާދޫ އަދި އިނގުރައިދޫ ކައުންސިލް ކަމަށެވެ. 

އެ ކައުންސިލްތަކުގެ ކައުންސިލަރުންނާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީގެ ގިނަ މެންބަރުންތަކެއްގެ ސޮޔާއިއެކު ރައީސްއަށް ހުށަހެޅި ޕެޓިޝަންގައިވަނީ، ރ. އަތޮޅުގެ ދެކުނު ބިތުގެ ގިނަ ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ފައިދާ ބޮޑު ގޮތަކަށް ވާނީ ބެރިޔަންފަރުގައި އެއަރޕޯޓު އެޅުން ކަމަށް ބުނެފައެވެ. އަދި އެ އެއަރޕޯޓް އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓަކަށް ހެދުމަކީ އެ ސަރަހައްދުގެ ރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ވަރަށް ބޮޑު އެދުމެއް ކަމަށް ވެސް ބުނެފައިވެއެވެ. 

އަޙްމަދު ޙުސައިން ވިދާޅުވެފައިވާ ގޮތުގައި، އަތޮޅުގެ ދެކުނު ބިތުގައި އޮތް ރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ޕެޓިޝަނެއްވެސް މިހާރުވަނީ ތައްޔާރުކުރަން ފަށާފައެވެ. އަދި އެ ޕެޓިޝަން ކުރިޔަށް އޮތް 12 ވަރަކަށް ދުވަސްތެރޭ ރައީސް ޞާލިޙަށް ހުށަހަޅުއްވާނެކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. 

އޭނާ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، ބެރިޔަންފަރުގައި އެއަރޕޯޓު އަޅާގޮތަށް ހަމަޖެހިގެން ދާނެކަމުގެ ފެހި ސިގުނަލްވެސް ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ. 
ރައީސްއަށް ހުށަހެޅި ޕެޓިޝަން--
މި ޕެޓިޝަންގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދާއި، އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޙަސަން އަޙްމަދު ވެސް ވަނީ ސޮއި ކުރައްވާފައެވެ. 

ރައީސް ޞާލިޙްގެ ވައުދާއި އެއްގޮތަށް، ނިމުނު ޑިސެންބަރު މަސްތެރޭ ސަރުކާރުންވަނީ ވަކި ރަށެއް ހާމަނުކޮށް، ރ. އަތޮޅުގެ ދެކުނު ބިތުގައި އެއަރޕޯޓެއް އަޅައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން އިޢުލާން ވެސް ކޮށްފައެވެ. އިޢުލާނުގައި ބުނެފައިވަނީ އެއަރޕޯޓު އަޅާ ރަށް އަދި ކަނޑަނާޅާ ކަމަށެވެ. 

ރ. އަތޮޅުގެ ދެކުނު ބިތުގައި އަޅާ އެއަރޕޯޓުގެ ބަހުސް ހޫނުވެފައިވަނީ، ރ. މަޑުއްވަރީ ކައިރީ އޮންނަ ފުސްފަރުގައި އެ އެއަރޕޯޓު އެޅުމަށް މަޑުއްވަރީއަށް ނިސްބަތްވާ ފަރާތްތަކުން ގޮވާލަމުން ދިޔުމާއި ގުޅިގެނެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

1 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ޑޭވިޑް 7 months ago

ހެލޯ!އިޒް އިޓް މީ ޔޫ ލުކިން ފޯރ؟

ރައްދު

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ