މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފޮޓޯ: ފައިނު ސްކޫލް

ފައިނު ސްކޫލްގެ އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރުންނަށް ސަނާ އަދި ލިއުޝާ

2019 ވަނަ އަހަރު ފައިނު ސްކޫލްގެ އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރަކަށް ރ. ފައިނު ސީރީނުވިލާ ސަނާ އިބްރާހީމް އަދި 2020-2021 ގެ އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރަކަށް ރ. ފައިނު ދޭލިޔާގޭ ލިއުޝާ ޢަލީ ހޮވިއްޖެއެވެ.

ފައިނު ސްކޫލްގެ ފާއިތުވި ދެ އަހަރުގެ އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާ ރޭވަނީ ބާއްވާފައެވެ. މި ޖަލްސާގައި ސްކޫލްގެ އެކި ވަނަތަކަށް އައި ދަރިވަރުންނަށް ވަނީ އިނާމާއި އެވޯޑު ހަވާލު ކޮށްފައެވެ. 

މޮޅު ވަނަތަކެއް ހޯދާ ސްކޫލްގެ އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރުންގެ ގޮތުގައި ސަނާ އާއި ލިއުޝާ ހިމެނިފައިވާއިރު, މީގެ ތެރެއިން ލިއުޝާވަނީ 2020-2021 ގެ އޯލެވެލް ޓޮޕް 10 ގައި ވެސް ހިމެނިފައެވެ. 

ގިނަ އިނާމްތަކެއް ރޭގެ ޖަލްސާގައި ދީފައިވާއިރު, އޭގެ ތެރޭގައި ފާއިތުވި 2 އަހަރުގެ ޖެނެރަލް ޕްރޮފެސެންސީ ޕްރައިޒް، ކްލާސް ޕްރައިޒް، ކްލާސް ޕްރޮގްރެސް ޕްރައިޒް، ސަބްޖެކްޓް ޕްރައިޒް، ސްކޫލް ލެވެލް ޓޮޕް އެޗީވަރަސް، ޕީޓީއޭގެ ހާއްސަ އިނާމު އަދި ކައުންސިލުން ދޭ ހާއްސަ އިނާމު ރޭވަނީ ދަރިވަރުންނަށް ދީފައެވެ. 

މި ޖަލްސާ ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވީ މަޑުއްވަރީ ސްކޫލްގެ ޕްރިންސިޕަލް ޢަބްދުﷲ ހަލީމެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

100%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ