މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް ގެ ތެރެއިން

މީދުއްޕަރު ރިސޯޓުން ފައިނުގެ މުއައްސަސާތަކަށް ހާއްސަކޮށްގެން ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ބާއްވައިފި

އަދާރަން ސެލެކްޓް މީދުއްޕަރު ރިސޯޓުގެ ފަރާތުން ފައިނުގައިހުރި އެކި އިދާރާތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

ފައިނު ކައުންސިލާއި މީދުއްޕަރު ރިސޯޓް ގުޅިގެން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ މި ޕްރޮގްރާމްގައި ރ. އަތޮޅު ކައުންސިލް ހިމެނޭހެން އެކި އިދާރާތަކުގެ 26 މުވައްޒަފަކު ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. 

މި ޕްރޮގްރާމަކީ އެ ރިސޯޓްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ފައިނު އަތިރިމަތީގައި ސަރަހައްދުގައި ކުރިޔަށް ގެންދާ 4 ދުވަހުގެ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން ފައިނުގެ މުއައްސަސާތަކަށް ހާއްސަ ކޮށްގެން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ޕްރޮގްރާމެކެވެ. 

މި ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން އޮފީސްތަކުގެ މާހައުލުގައި މަސައްކަތް ކުރާއިރު ސަމާލުކަން ދޭންޖެހޭ ކަންކަމާއި ޓީމަކާއެކު މަސައްކަތް ކުރާއިރު ސަމާލުކަން ދޭންޖެހޭ ކަންކަމާއި ހިންގުމުގެ އެކި ސްޓައިލްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ