މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފޮޓޯ: ފައިނު ކައުންސިލް

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއާއި ފައިނު ކައުންސިލް ގުޅިގެން ދީނީ ދަރުސް ޕްރޮގްރާމެއް ބާއްވައިފި

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ އާއި ފައިނު ކައުންސިލް ގުޅިގެން ދީނީ ދަރުސް ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް މިއަދު ފައިނުގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

މި ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން، މިއަދު ހެނދުނު ވަނީ ފައިނު ސްކޫލްގެ ގުރޭޑް 6 އާއި 10 އާއި ދެމެދުގެ ދަރިވަރުންނަށް ހާއްސަ ކޮށްގެން "ނަމޫނާ ދަރިވަރު" މި މައުޟޫއަށް ދަރުހެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ. 

މީގެ އިތުރުން ހަލާކުކުރަނިވި 7 ފާފަ، މި ނަމުގައި ފައިނު ސްކޫލްގެ މުދައްރިސުންނާއި ބެލެނިވެރިންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ވެސް ދީނީ ދަރުހެއް ވަނީ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ. 

މި ޕްރޮގްރާމްގައި ދަރުސް ދެއްވާފައިވަނީ ޝެއިޚް ޙުސައިން އަންޞާރެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ