މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފޮޓޯ: ފައިނު ކައުންސިލް

ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާގައި ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު

ރ. ފައިނު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ދެ މަގާމަކަށް މީހުން ހޯދަން އިއުލާނު ކޮށްފިއެވެ.

ފައިނު ކައުންސިލުން ކޮށްފައިވާ ދެ އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، އެ އިދާރާއަށް ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވްގެ މަގާމަށާއި ސީނިއަރ ކައުންސިލް އޮފިސަރުންގެ މަގާމަށް މީހުން ބޭނުންވާކަމަށެވެ. 

އެގޮތުން ސީނިއަރ ކައުންސިލް އޮފިސަރުގެ އަސާސީ މުސާރަ -/6295 ގައި އުޅޭއިރު ސަރވިސް އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި -/2000 އަދި ސަޕޯޓިން ކޯ އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި -/900 ރުފިޔާ ލިބެއެވެ. އަދި ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވްގެ މަގާމަށް އަސާސީ މުސާރައިގެ ގޮތުގައި މަހަކު -/8835 ލިބޭއިރު ސަރވިސް އެލަވަންސްއަށް -/2000 އަދި ސަޕޯޓިން ކޯ އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި -/1100 ލިބެއެވެ.  

މި މަގާމުތަކަށް ކުރިމަތިލާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން 08 ޖަނަވަރީ 2022 ވަނަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން ހުށަހަޅަންޖެހެއެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
100%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ