މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:28
04:29
ފަތިސް
04:48
04:49
އިރުއަރާ
06:00
06:01
މެންދުރު
12:11
12:14
އަޞްރު
15:17
15:18
މަޣްރިބް
18:15
18:18
ޢިޝާ
19:27
19:31
ފޮޓޯ: އިންޓަނެޓް

1 ސެމްޓެމްބަރުގައި ހެރިޓެންސް އާރަށް ރިސޯޓް ހުޅުވަނީ

ކޮވިޑް19 އާއި ގުޅިގެން ބަންދު ކުރުމަށްފަހު 1 ސެޕްޓެމްބަރުގައި ރ.  އަތޮޅުގެ ރިސޯޓެއް ކަމަށްވާ ހެރިޓެންސް އާރަށް ހުޅުވާގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. 

ގިނަ ދުވަސްތަކަކަށްފަހު ރައްކާތެރި ފިޔަވަޅުތަކާއިއެކު މި ރިސޯޓް ހުޅުވާއިރު، ފުރަތަމަ ރިސޯޓަށް ދަތުރު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ، އަރަބި ޤައުމެއްގެ 4 ފަތުރުވެރިންނެވެ. މީގެ ތެރެއިން 2 ފަތުރުވެރިން ރިސޯޓްގައި މަޑުކުރާނީ 4 ދުވަހެވެ. އަނެއް 2 ފަތުރުވެރިން މަޑުކުރާނީ 2 ދުވަހެވެ. 

ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން، ރިސޯޓަށް ފަތުރުވެރިން އެރުމަށްފަހު ރިސޯޓްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ރިސޯޓުން ބޭރުވެވޭނީ 6 މަސްފަހުންނެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
100%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ