މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:21
04:24
ފަތިސް
04:41
04:44
އިރުއަރާ
05:53
05:55
މެންދުރު
12:01
12:04
އަޞްރު
15:08
15:12
މަޣްރިބް
18:01
18:04
ޢިޝާ
19:12
19:15
ފޮޓޯ: އިންޓަނެޓް

1 ސެމްޓެމްބަރުގައި ހެރިޓެންސް އާރަށް ރިސޯޓް ހުޅުވަނީ

ކޮވިޑް19 އާއި ގުޅިގެން ބަންދު ކުރުމަށްފަހު 1 ސެޕްޓެމްބަރުގައި ރ.  އަތޮޅުގެ ރިސޯޓެއް ކަމަށްވާ ހެރިޓެންސް އާރަށް ހުޅުވާގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. 

ގިނަ ދުވަސްތަކަކަށްފަހު ރައްކާތެރި ފިޔަވަޅުތަކާއިއެކު މި ރިސޯޓް ހުޅުވާއިރު، ފުރަތަމަ ރިސޯޓަށް ދަތުރު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ، އަރަބި ޤައުމެއްގެ 4 ފަތުރުވެރިންނެވެ. މީގެ ތެރެއިން 2 ފަތުރުވެރިން ރިސޯޓްގައި މަޑުކުރާނީ 4 ދުވަހެވެ. އަނެއް 2 ފަތުރުވެރިން މަޑުކުރާނީ 2 ދުވަހެވެ. 

ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން، ރިސޯޓަށް ފަތުރުވެރިން އެރުމަށްފަހު ރިސޯޓްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ރިސޯޓުން ބޭރުވެވޭނީ 6 މަސްފަހުންނެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
100%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ