މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:42
04:47
ފަތިސް
05:02
05:07
އިރުއަރާ
06:17
06:22
މެންދުރު
12:21
12:24
އަޞްރު
15:40
15:43
މަޣްރިބް
18:16
18:17
ޢިޝާ
19:32
19:33
ފާއިތުވި އަހަރުގެ މުބާރާތުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: ނައުޝާދު

ފައިނު ކައުންސިލްގެ ޤުރްއާން މުބާރާތް ޑިސެމްބަރ 25 ގައި

ފައިނު ކައުންސިލްގެ 2 ވަނަ ޤުރްއާން މުބާރާތް ޑިސެމްބަރ 25 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވާގޮތަށް ނިންމާ، މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

ފައިނު ކައުންސިލުން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ މި މުބާރާތުގެ މަޤްޞަދަކީ ފައިނުގެ ރައްޔިތުންނަކީ ކީރިތި ޤުރްއާނަށް ލޯބި ޖެހިފައިވާ އަދި ތަޖުވީދުމަގުން ރީތިކޮށް ޤުރްއާން ކިޔަވާ ބަޔަކަށް ހެދުން ކަމަށެވެ. މިމުބާރާތުގައި ބައިވެވާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން 15 ޑިސެމްބަރ 2020 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 13:00 ގެ ކުރިން ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ފޯމް ހުށަހެޅުމަށް ފައިނު ކައުންސިލުން އެދިފައިވެއެވެ.  މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯމް ކައުންސިލް އިދާރާއިންނާއި ކައުންސިލްގެ ވެބްސައިޓުން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ. 

ފައިނު ކައުންސިލުން ވަނީ ފާއިތުވި އަހަރުވެސް ޤުރްއާން މުބާރާތެއް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
100%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ