މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:28
04:29
ފަތިސް
04:48
04:49
އިރުއަރާ
06:00
06:01
މެންދުރު
12:11
12:14
އަޞްރު
15:17
15:18
މަޣްރިބް
18:15
18:18
ޢިޝާ
19:27
19:31
ފޮޓޯ: މީސްމީޑިއާ

50 މީހުންގެ ޖާގައިގެ އެޕަލް އެކްސްޕްރެސްގެ ދަތުރުތައް ފަށަނީ

"އެޕަލް އެކްސްޕްރެސް" ނަމުގައި 50 މީހުންގެ ޖާގައިގެ ލޯންޗު ފެރީ އެއް ރ.އަތޮޅުން މާލެއަށް ދަތުރުކުރަން ފަށައިފިއެވެ. މި ފެރީ ދަތުރުކުރަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގެ ހުކުރު، ހޯމަ އަދި ބުރާސްފަތި ދުވަހު، ރ. މަޑުއްވަރީ ފިޔަވައި ރ.އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގެ އިތުރުން ބ.ކަމަދޫއަށެވެ.

އެޕަލް އެކްސްޕްރެސް އަކީ 4 އައުޓްބޯރޑް އިންޖީނުލީ ދުވެލި ބާރު، އަރާމު ފްލައިޓު ސީޓު ހިމެނޭ، ދަތުރު ކޮށްލަން ފަސޭހަ ފެރީއެއްކަމަށް ފެރީ އޮޕަރޭޓް ކުރައްވާ އެޕަލް އެކްސްޕްރެސް އިން މަޢުލޫމާތު ދެއެވެ. މީގެ އިތުރުން، ފެރީގެ އަގުތައް ހެޔޮކަންވެސް ފާހަގަ ކޮށްލެވެއެވެ. 

ކަސްޓަމަރުންގެ ފަސޭހަ އަށާއި ފަހި ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކޮންމެ ރަށެއްގައިވެސް އެޕަލް އެކްސްޕްރެސްގެ އެޖެންޓްއެއް ހުންނާނޭކަމަށް އެ ފަރާތުން މަޢުލޫމާތު ދެއެވެ. ފެރީ ދަތުރުކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑިތަކާއި އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ރަށްރަށަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އެޖެންޓާއި ގުޅައިގެން ކޮންމެ ވަގުތަކުތަކުވެސް ކަސްޓަމަރުން ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތުތައް ލިބެމުން ދާނޭކަމުގައިވެސް އެފަރާތުން މަޢުލޫމާތު ދެއެވެ. 

އެޕަލް އެކްސްޕްރެސްގެ އެޖެންޓުންގެ ފޯން ނަންބަރުތައް:
ކ. މާލެ: 7577476
ބ. ކަމަދޫ: 7714418
ރ. މީދޫ: 7921921
ރ. ކިނޮޅަސް: 9682848
ރ. ފައިނު: 7515754
ރ. އިނގުރައިދޫ: 744969
ރ. އިންނަމާދޫ: 7770997
ރ. ރަސްމާދޫ: 7529452/9190003
ރ. މާކުރަތު: 7959594
ރ. ދުވާފަރު: 9882989
ރ. އުނގޫފާރު: 9801122
ރ. ހުޅުދުއްފާރު: 7964887
ރ. އަނގޮޅެތީމު: 7958050
ރ. ރަސްގަތީމު: 7596979
ރ. ވާދޫ: 7752980
ރ. އަލިފުށި: 7852228

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

25%
އުފާވި
25%
ދެރަވި
25%
ހިނިއައި
25%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ