މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:28
04:29
ފަތިސް
04:48
04:49
އިރުއަރާ
06:00
06:01
މެންދުރު
12:11
12:14
އަޞްރު
15:17
15:18
މަޣްރިބް
18:15
18:18
ޢިޝާ
19:27
19:31
ފޮޓޯ: ވޮއިސް

ރ. އަތޮޅުގައި އިތުރު އެއަރޕޯޓެއް އަޅުއްވާނެކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ

ރ. އަތޮޅުގެ ދެކުނުގައި އެއަރޕޯޓެއް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރައްވާނެކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރަށްވެހި ފަތިސް ކެމްޕެއިންގައި ރ. އަތޮޅަށް ޚާއްޞަ ކޮށްގެން މިރޭ ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ކެމްޕެއިން ހަރަކާތުގައި އިނގުރައިދޫ ދާއިރާއިން ބައިވެރިވި ރަށްރަށުން ފާހަގަ ކުރަން ބޭނުންވާ ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި އަތޮޅުގެ ދެކުނުގައި އެއަރޕޯޓެއް އޮތުމުގެ މުހިންމުކަން ވަނީ ފާހަގަ ކޮށްފައެވެ. 

ފައިނު ކައުންސިލަށް ވާދަކުރައްވާ މޫސާ ޢުމަރު މަނިކުވެސް ވަނީ، ދާއިރާއަށް އެއަރޕޯޓެއް މުހިންމުކަން ފާހަގަ ކުރައްވާފައެވެ. 

މި ކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ސޯލިހް ވިދާޅުވީ، މި  ސަރަޙައްދުގައި އެއަރޕޯޓެއް އޮތުން މުހިންމު ކަމަށާއި، ހުރިހާ ރަށަކަށް ފަހި ގޮތަކަށް، ހުރިހާ ރަށެއްގެ މަޝްވަރާއާއިއެކީ އެންމެ ރަނގަޅު ލޮކޭޝަނެއް ބައްލަވާ، މި ސަރަޙައްދުގައި އެއަރޕޯޓެއް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ. 

މީގެ ކުރިންވެސް އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގައި އެއަރޕޯޓެއް އަޅުއްވާނެކަމަށް ކެމްޕެއިންގައި ރައީސް ވިދާޅުވިކަމަށް އެކި ނޫސްތަކުގައި ރިޕޯޓްކޮށްފައިވެއެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
100%
ރުޅިއައި

1 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ގާބުރި 1 month ago

ވަކިމީހަކާ ހެދި ފައިނުގާ ނޭޅިފަ

ރައްދު

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ