މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:42
04:47
ފަތިސް
05:02
05:07
އިރުއަރާ
06:17
06:22
މެންދުރު
12:21
12:24
އަޞްރު
15:40
15:43
މަޣްރިބް
18:16
18:17
ޢިޝާ
19:32
19:33
ސާމްޕަލް ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ތައްޔާރުވެފައި - ފޮޓޯ: ދުވާފަރު ޞިއްޙީ މަރުކަޒު

ދުވާފަރުން ޕޮޒިޓިވްވި 3 މީހުންނާއި ގުޅުންހުރި 54 ފަރާތެއްގެ ސާމްޕަލް ނަގައިފި

މާލެ ސިޓީން ރ. ދުވާފަރަށް ދަތުރުކުރި 3 ފަރާތެއް ކޮވިޑް19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވުމާއި ގުޅިގެން އެފަރާތްތަކާއި ގުޅުންހުރި 54 ފަރާތެއްގެ ސާމްޕަލް ނަގައިފިއެވެ.

ދުވާފަރު ޞިއްޙީ މަރުކަޒުން ބުނެފައިވަނީ، ދުވާފަރުން ކޮވިޑް19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި 3 ފަރާތާއި ގުޅުންހުރި، ގޭގައި ކަރަންޓީންކޮށްފައިވާ 54 ފަރާތެއްގެ ސާމްޕަލް 26 ޖުލައި 2020 ގެ އިރުއޮއްސި 18:00 ފެށިގެން  21:30 އާއި ހަމައަށް ނަގައި ނިންމައި އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލަށް ވަނީ ފޮނުވާފައިވަ ކަމަށެވެ.

އަދި ގޭގައި ކަރަންޓީންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތައް ދޫކޮށްލެވޭނީ ސާމްޕަލްތަކުގެ ނަތީޖާ ނެގަޓިވްވިކަން ޔަޤީން ވުމުންކަމަށްވެސް އެމަރުކަޒުން ބުނެފައިވެއެވެ. 

ރ. ދުވާފަރުން ޕޮޒިޓިވްވި މީހުނާއި ގުޅުންހުރި ހައިރިސްކް 23 ފަރާތެއް ސާމްޕަލްވެސް މީގެ ކުރިން ވަނީ ނަގާފައެވެ. އަދި މިއެންމެންގެވެސް ނަތީޖާވަނީ ނެގަޓިވް ވެފައެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ