މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:28
04:29
ފަތިސް
04:48
04:49
އިރުއަރާ
06:00
06:01
މެންދުރު
12:11
12:14
އަޞްރު
15:17
15:18
މަޣްރިބް
18:15
18:18
ޢިޝާ
19:27
19:31
ފޮޓޯ: ފައިނު ކައުންސިލް

ފައިނު ކައުންސިލްގެ 2 ވަނަ ޤުރްއާން މުބާރާތް ބާއްވައިފި

ފައިނު ކައުންސިލުން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ކުރިޔަށް ގެންދާ ޤުރްއާން ކިޔެވުމުގެ މުބާރާތް ފަށައިފިއެވެ.

މިއަދު ހެނދުނު 9:00 ގައި ފެށި މުބާރާތުގައި ޖުމުލަ 64 ފަރާތަކުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. މި މުބާރާތަކީ ފައިނު ރައްޔިތުންގެ ހިތްތަކުގައި ކީރިތި ޤުރުއާނަށް ލޯބި ޖެއްސުމާއި ތަޖުވީދު މަގުން ރީތިކޮށް ޤުރްއާން ކިޔަވާ ރައްޔިތުންތަކެއް އުފެއްދުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ކުރިޔަށް ގެންދާ މުބާރާތެކެވެ. 

މި މުބާރާތަކީ ފާއިތުވި އަހަރު ފައިނު ކައުންސިލުން މުޅިން އަލަށް ފެށި މުބާރާތެކެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

100%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ