މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:42
04:47
ފަތިސް
05:02
05:07
އިރުއަރާ
06:17
06:22
މެންދުރު
12:21
12:24
އަޞްރު
15:40
15:43
މަޣްރިބް
18:16
18:17
ޢިޝާ
19:32
19:33
ފޮޓޯ: މީސްމީޑިއާ

އަލިފުށިން އިތުރު 2 ފަރާތެއް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

އަލިފުށީގައި ހޯމް ކަރަންޓީންގައި ތިބި އިތުރު 2 ފަރާތެއް ކޮވިޑް19އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ.

މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވަނީ އިއްޔެ އެރަށުން ޕޮޒިޓިވްވި މީހާ އާއިއެކު، މިމަހު 5 ވަނަ ދުވަހު ހޯޕް ފެރީގައި އެރަަށަށް ދަތުރުކުރި އިތުރު ދެ ފަރާތެކެވެ. 

އެ ފެރީން އަލިފުއްޓަށް ދަތުރުކުރި މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވުމާއި ގުޅިގެން ފެރީން އެދުވަހު ރ.އަތޮޅަށް ކަރަންޓީނަށް އައި މީހުންގެ ކަރަންޓީން މުއްދަތުވަނީ 14 ދުވަހަށް ދަންމާފައެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ