މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:28
04:29
ފަތިސް
04:48
04:49
އިރުއަރާ
06:00
06:01
މެންދުރު
12:11
12:14
އަޞްރު
15:17
15:18
މަޣްރިބް
18:15
18:18
ޢިޝާ
19:27
19:31
ފޮޓޯ: އިންޓަނެޓް

މާކުރަތާއި އަލިފުށިވެސް މޮނިޓަރިންގ ހާލަތުން ނަގައިފި

މާކުރަތާއި އަލިފުށިވެސް މޮނިޓަރިންގ ޙާލަތު ނަގައިފިއެވެ.

އެރަށްރަށަށް އަރާފޭބުން މަނާކޮށްފައިވަނީ އުނގޫފާރުން ފެނުނު ޕޮޒިޓިވް ކޭސްތަކާއި ގުޅިގެން އެ ދެ ރަށުންވެސް ބަޔަކު ޕޮޒިޓިވް ވުމާއި ގުޅިގެނެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ