މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:19
04:24
ފަތިސް
04:39
04:44
އިރުއަރާ
05:55
06:00
މެންދުރު
11:58
12:01
އަޞްރު
15:19
15:20
މަޣްރިބް
17:53
17:54
ޢިޝާ
19:10
19:10
ފޮޓޯ: އިންޓަނެޓް

އޭއެފްސީ ކަޕް ބްރެކެޓް ޗެލެންޖްގެ ކުއާޓަރ ފައިނަލްގައި ދަގަނޑޭ، އަވަހަށް ވޯޓްދެެެމާ!

އޭޝިއަން ފުޓްބޯލް ކޮންފެޑެރޭޝަނުން ކްލަބްތަކަށް އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު މުބާރާތްކަމަށްވާ އޭއެފްސީ ކަޕްގައި ޖަހާފައިވާ އެންމެ މޮޅު ގޯލު ހޮވުމަށް ބާއްވާ "އޭއެފްސީ ކަޕް ބްރެކެޓް ޗެލެންޖް"ގެ ކުއާޓަރ ފައިނަލަށް ޢަލީ އަޝްފާޤް (ދަގަނޑޭ) ދަތުރު ކޮަށްފިއެވެ.

ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް އުފެދުނު އެންމެ ކުޅަދާނަ ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ ދަގަނޑޭ، ސަޕޯޓަރުންގެ މެދުގައި ވޯޓު ނަގައިގެން އެއްވަނަ ހޮވާ މި ޗެލެންޖްގެ ކުއާޓަރ ފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށްފައިވަނީ ބަންގްލަދޭޝްގެ އަބަހާނީ ލިމިޓެޑް ޑާކާގެ ކުޅުންތެރިޔާ ސޮހެލް ރާނާ ބަލިކުރުމަށްފަހުގައެވެ.

މިހާރު ކުރިއަށްދާ ކުއާޓަރ ބުރުގައި ދަގަނޑޭއާއި ވާދަކުރަނީ ވިއެޓްނާމްގެ ހަނޯއީ އެފްސީގެ ކުޅުންތެރިއެކެވެ. މި ބުރުގެ ވޯޓުލުން މާދަމާ ނިމޭނެއެވެ. މިވަގުތު، ދަގަނޑޭ މިވަގުތު ކުރި ހޯދާފައިވަނީ ހަނި ލީޑަކުންނެވެ. އެހެންކަމުން ޤައުމު ފަޚުރުވެރިވާ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާ ދަގަނޑޭއަށް ވޯޓް ދެމާތޯއެވެ.


ދަގަނޑޭއަށް ވޯޓު ދިނުމަށްޓަކައި މި ޖުމްލައަށް ފިއްތަވާލައްވާށެވެ.

އަދި ހުޅުވޭ ލިންކުން ވޯޓްދެއްވާށެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

2 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ާއަހް 2 weeks ago

ކަމޯން

ރައްދު

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ސަޕޯޓަރެއް 2 weeks ago

ޖުމްލަޔަށް ފިތިޔަކަސް ނުވާނެ. ގޮސް ވޯޓް ދިނީމަވާނީ. ބައެއް މީހުން ވަރަށް ގަމާރުވާނެ ހަމަ ލަވައިދިނީމަ ނޫނީ އެނގުނަސް އެނގޭކަމަށް ނަހަދާނެ.

ރައްދު

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ